Jan 302014
 

Skötselbolaget förfogar idag över en fantastisk personalkompetens.

Ventilationstekniker, ventilationsmontörer, energitekniker , energibesiktningsmän, styr & reglertekniker, elektriker, kyl-värmetekniker, VVS-tekniker, fastighetstekniker

Listan kan göras lång och Skötselbolaget installerar, utför service och energioptimerar alla tekniska system

Senaste tillskottet i vår starka personalstyrka  på Ventilations och energisidan är Daniel Gilde

Varmt välkommen

 

RA