Sep 042013
 

Kv. Valfisken ( fd. Polishuset ) byggs om till nya ändamålsenliga lokaler för GE:s nya hyresgäster Försäkringskassan.

Skötselbolaget har fått förtroendet att installera ny ventilation och styr & övervakning åt GE-Real Estate i Kalmar.

Jobbet kommer att pågå i 10 månader och Skötselbolagets personal tar hand om allt från konstruktion, installation, injustering till färdig anläggning

Systemet som installeras är mycket energisnålt och miljövänligt vilket medför stora energibesparingar för både slutkund och hyresgäst